Trening z wykorzystaniem dużej piłki, którego ogromną zaletą jest brak ograniczeń wiekowych. Dzięki niestabilnej powierzchni piłki możemy uzyskać doskonałe rezultaty pracy nad ciałem, m.in. wzmocnienie mięśni lokalnych, poprawę koordynacji ruchowej i równowagi, a także większe napięcie mięśni posturalnych. Poprawa wytrzymałości mięśniowej oraz zachowanie prawidłowej postawy ciała skutkuje zmniejszeniem bólu pleców.