Aktualny grafik hybrydowy łączący zajęcia stacjonarne z zajęciami transmitowanymi ON-LINE ‼️

 Zajęcia oznaczone napisem ON-LINE odbywają zarówno stacjonarnie w Klubie jak i transmitowane ON-LINE ‼️

Zajęcia bez oznaczenia odbywają się tylko w Klubie ‼️