Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem zajęć jest klub Biosfera
 2. Zajęcia odbywają się na terenie XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, ul. Podhalańska 2a, 93-224 Łódź zgodnie z ustalonym grafikiem
 3. Uczestnikiem jest każda osoba, która dokonała rezerwacji, przyszła we wskazanym terminie i dokonała płatności za określone zajęcia
 4. Uczestników obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu zajęć plenerowych Klubu, a także miejsc, na których odbywają się zajęcia.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć ze względu na warunki pogodowe lub niezebranie się minimalnej liczby pięciu uczestników.

  Postanowienia szczegółowe i zasady bezpieczeństwa

 6. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie do 14 osób.
 7. Przed zajęciami i po od uczestników zajęć wymagane są maseczki. Podczas ćwiczeń maseczki nie obowiązują
 8. Podczas zajęć należy zachować wymagane odstępy 2 m od każdego uczestnika.
 9. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
 10. Uczestnik zajęć na zajęcia zabiera wygodny strój sportowy.
 11. Na większość zajęć Organizator zapewnia sprzęt (odpowiednio dezynfekowany po każdych zajęciach).

Zapisy na zajęcia

 1. Zapisy są uruchamiane na dzień przed treningiem poprzez System rezerwacji /panel klienta dostępny na bio-sfera.com.pl
 2. Zajęcia poranne można odwołać do godz. 20.00 poprzedniego dnia wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny (telefon lub sms do Organizatora)
 3. Zajęcia popołudniowe można odwołać do godz. 11.00 tego samego dnia wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny (telefon lub sms do Organizatora)
 4. W razie nieodwołania swojej obecności na zarezerwowanym treningu zostanie zdjęte pojedyncze wejście z Twojego karnetu klubowego. W przypadku karnetów Open ważność karnetu zostanie skrócony o jeden dzień
 5. Jeśli jesteś użytkownikiem systemów partnerskich Oksystem, Multisport , Fitprofit i zdarzy Ci nie odwołać rezerwacji, jednorazowo dla Ciebie koszt kolejnych zajęć plenerowych będzie wynosił 15zł.
 6. Prowadzący może odmówić prowadzenia zajęć z uczestnikiem, którego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników.

Koszt zajęć i forma płatności

 1. Koszt uczestnictwa w pojedynczym treningu: 10zł
 2. Płatność następuje tylko gotówką, 10min. przed rozpoczęciem zajęć
 3. Opłata jest stała, zgodna z cennikiem i nie podlega zwrotowi.
 4. Organizator nie zwraca części kosztów za uczestnictwo w treningu, jeśli w jego trakcie nastąpi załamanie pogody uniemożliwiające dalsze prowadzenie treningu

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z Organizatorem.
 2. Inne sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator zajęć.
 3. Regulamin jest ważny do czasu wprowadzenia kolejnych zmian przez Rząd RP.