1. Organizatorem zawodów sportowych “BIOLIMPIADA” jest klub sportowy Biosfera z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 124 B .
 2. Celem rywalizacji jest przeprowadzenie zawodów sportowych w dyscyplinach, które można trenować na terenie klubu. Celem przygotowania do współzawodnictwa i współzawodnictwa jest określanie wyjściowych możliwości fizycznych uczestników zawodów; wykazywanie kierunków rozwoju sportowego uczestników zawodów; rozwój i podnoszenie możliwości wydolnościowych i siłowych uczestników; rywalizacja i określanie swoich możliwości na tle innych uczestników zawodów. Dodatkowo celem rywalizacji jest promowanie rywalizacji sportowej, ducha współzawodnictwa i idei fair-play w sporcie.
 3. Termin zawodów planuje się na sierpień 2021 roku w godzinach otwarcia klubu. 
 4. Harmonogram i dyscypliny dla poszczególnych kategorii organizator ogłosi najpóźniej na 14 dni przed startem zawodów. 
 5. Do dnia otwarcia zawodów w klubie odbywać się będą zajęcia sportowe i treningi przygotowujące zawodników do startu.
 6. Organizator przewiduje start w następujących kategoriach: 
  1. Bring Sally SQUAT
  2. Perfect PLANK
  3. Strong PUMP
  4. CARDIO Beast
 7. Udział w zawodach może wziąć każda osoba, która wypełni w recepcji klubu deklarację udziału w zawodach, wpłaci opłatę startową oraz:
  1. uiści opłatę za wejście jednorazowe do klubu lub będzie uiszczała opłaty za każdorazowe jednorazowe wejście lub
  2. posiada aktywny karnet klubu lub
  3. posiada aktywną kartę Programów Partnerskich honorowanych w klubie
 8. Opłata startowa zostaje ustalona na poziomie 10 PLN
 9. Przyjmowanie opłat startowych rozpocznie się 01 czerwca 2021 i potrwa do dnia rozpoczęcia zawodów
 10. Do dnia rozpoczęcia zawodów klub organizuje zajęcia sportowe w grupach z trenerem prowadzącym, wg. przedstawionego na stronie internetowej grafiku. Zajęcia trwają 45 minut z 15 minutową przerwą między grupami. Trenerzy prowadzący w programach zajęć przewidują elementy edukacyjne i rywalizacyjne. 
 11. Organizator zastrzega możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o którym poinformuje startujących zawodników natychmiast po ich wprowadzeniu. 
 12. Wszelkie szczegóły dot. wydarzenia publikowane będą na stronie internetowej organizatora lub na portalu Facebook. 
 13. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów, jak i zmiany ich terminu, o czym poinformuje uczestników najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zawodów. 
 14. Uczestnicy wydarzenia, jak i zawodnicy trenujący przygotowujący się do wydarzenia sportowego, zobowiązani są do przestrzegania reguł i wytycznych dot. dezynfekcji, zasłaniania ust i nosa poza aktywnością fizyczną oraz do utrzymywania dystansu społecznego określanego w bieżących rozporządzeniach rządowych.
 15. W ramach organizacji zawodów i przygotowania do nich klub Biosfera zapewnia niezbędny sprzęt do ich przeprowadzenia, obsługę sędziowską a także podstawowe zabezpieczenie medyczne. 
 16. Uczestnicy biorą udział w zawodach dobrowolnie.
 17. Uczestnicy zawodów przystępując do przygotowania do zawodów lub rywalizacji w zawodach na terenie klubu wypełniają oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału we współzawodnictwie. 
 18. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prawidłowej organizacji zawodów, a także procesu przygotowywania się do nich.