TRENER PERSONALNY POZIOM II

W tej części poznasz najważniejsze kompetencje Trenera Personalnego. 

Nauczysz się, jak planować, przygotowywać i realizować treningi z podopiecznym indywidualnym. 

Nauczysz się, jak projektować i śledzić postępy podopiecznych.

 

Trzony: 

a. praca w studio / na siłowni podczas treningu z podopiecznym 

b. praca poza studiem treningowym, poza spotkaniem treningowym (planowanie długo i krótkofalowe treningów, śledzenie i weryfikacja postępów)

 

 📌 Nauczysz się przeprowadzać wstępny wywiad z podopiecznym, określający jego cele, możliwości, ograniczenia, poziom motywacji.

 📌 Nauczysz się wykonywać testy spoczynkowej postawy ciała, sprawności i oceny motorycznej.

📌 Nauczysz się kontraktować zasady współpracy.

📌 Nauczysz się planować długoterminowo treningi, monitorować postępy wykorzystując przydatne narzędzia pracy.

 📌 Poznasz i nauczysz się korzystać z technik i metod progresowania, intensyfikacji treningów.

 📌 Nauczysz się zarządzać objętością treningu w zależności od potrzeb i możliwości podopiecznego.

📌Poznasz periodyzację cyklów treningowych zapewniającą stopniowe osiąganie wyznaczonych celów podopiecznego.

📌 Pogłębisz umiejętność przekazywania informacji zwrotnej i motywowania.

 📌 Nauczysz się wykorzystywać sprzęt i narzędzia typowe dla pracy na siłowni (ławeczki, wyciągi, bramy, maszyny).

 📌 Przećwiczysz opiekę nad podopiecznym podczas treningu: ustawianie ciała do danej maszyny/sprzętu/ćwiczenia, prezentację ruchu, asystowanie, korektę słowną i korektę za pomocą dotyku.

📌 Przećwiczysz rozciąganie z asystą.

 📌 Dostrzeżesz, jakie są realia rynkowe pracy Trenera Personalnego. Poznasz ceny, zasady współpracy z klubami fitness.

 📌 Dostrzeżesz zestaw dobrych manier i zachowań Trenera Personalnego, które świadczą o jego profesjonalizmie.

 

⏰CZAS TRWANIA 

3 weekendy (SB i ND. 5-6h dziennie). + praktyki + 1 dzień na egzamin.

 

💰Koszt: 2300 zł * 

*nie uwzględnia kosztów związanych z praktykami